De slaapzuster 

Welkom bij slaapzuster.nlTarieven 

De tarieven die wij hanteren zijn grotendeels afhankelijk van uw verzekering.

De slaapzuster werkt met particuliere vergoeding, pgb en een zvw.

We werken met goed gekeurde zorgovereenkomsten .

Bijzonderheden kunnen altijd besproken worden met u of de mantelzorger.