De slaapzuster

 Tarieven:

Samen gaan we bekijken hoe we uw zorgvraag het beste kunnen Financieren, met een Persoonsgebonden Budget (PGB) of uit eigen middelen.

Persoonsgebonden budget:

Met een PGB koopt u zelf uw zorg in, voor een door uzelf bepaald tarief. Op deze wijze kunt u onafhankelijk kiezen en behoudt u zelf de controle. U krijgt een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) zorgverzekeringswet(Zvw),  Wilt u een PGB? Dan heeft u een indicatie nodig, die uw gemeente, wijkverpleegkundige of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan afgeven. 

Particuliere financiering:

Uiteraard kunt u de zorgkosten ook uit eigen middelen Financieren.
Wij vragen bij een positieve bemiddeling 75,- euro bemiddelingskosten exclusief btw.


E-mailen
Bellen